QR-kod

En QR-kod (Quick Response) är en sorts rutkod (tvådimesionell streckkod)[1] som utvecklades av det japanska företaget Denso 1994. Koden är en vidareutveckling av EAN-koden och är mycket vanlig i Japan.[2]

QR-koder har på senare tid blivit vanliga i stora delar av världen, bland annat för att olika former av streckkodsläsare finns tillgängliga eller färdigt installerade som applikationer till de flesta moderna mobiltelefoner.[3]

Statistik från Google Trender visar att sökning efter QR-koder ökade signifikant från slutet av 2009 till 2012.[4] Enligt en kanadensisk undersökning år 2010 växte användningen av QR-koder mycket snabbt i Nordamerika[5] och förväntades öka även i andra delar av världen

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod

Annonser

Creative Commons

Creative Commons är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser för konstnärliga verk, texter, bilder, ljud med mera.

Creative Commons har utvecklat ett antal licenser, varav en del förbehåller upphovsmannen rätten att skapa ändrade versioner eller att utnyttja verket kommersiellt, medan andra gör verket fritt i samma mening som fri programvara är fri. En del är copyleft-licenser. Alla licenserna ger allmänheten större rätt att återanvända, modifiera eller sprida verken än vad upphovsrätten i sig eller traditionella licenser ger.

Organisationen startades 2001 av den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig tillsammans med Hal Abelson och Eric Eldred och med stöd från Center for the Public Domain. Idag leds Creative Commons av Catherine Casserly som tog över efter Joi Ito

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons